بیمه و مالیات

در حال حاضر اغلب مواردی که در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی توسط مودیان مالیاتی مطرح می­گردد مواردی است که حکایت از نارسایی قانون مالیاتهای مستقیم داشته و یا ناشی از تعارض دستورالعملهای اجرایی قانون موصوف با نص قانون دارد. هیاتهای حل اختلاف مالیاتی خلاء قانونی و یا تضادها نمی­توانند تسهیلات لازم را در جهت رفع مشکلات مالیاتی فراهم آورده و لذا با ناکارآمدی مواجه می­باشد.

در این راستا تلاش می­گردد تا با شناسایی نارسایی و مشکلات قانونی از حقوق مودیان مالیاتی حمایت گردد.